شاید در نگاه اول و از دید بسیاری از انسان ها آینده ای بهتر آینده ای با رفاه بیشتر و رنج کمتر برای بشر باشد. آینده ای که در آن بسیاری از وسایل و تکنولوژی ها به کمک می آیند، تا بشر با دغدغه کمتر و تلاش کمتر، با طول عمر بیشتر و رفاه بیشتری زندگی کند. اما این آینده روی دیگری هم دارد. آن توسعه پایدار و گسترش رفاه در کنار طبیعت است، نه علیه آن. در سیاست گذاری های جهانی و کشوری کمتر به این مقوله اهمیت داده می شود و آنچه بروز و ظهور دارد، پیشرفت صنعتی بیشتر است. شاید تغییرات سریع و مخرب انواع آلودگی ها روی کره زمین نتیجه این سیاست گذاری های یک سویه باشد

در بیان ساده، توسعه پایدار همان توسعه به شرط حفظ طبیعت و محیط زیست است. در عمل داشتن توسعه پایدار سخت به نظر می آید، زیرا مسلتزم چشم پوشی از سود های کلان است. روش ها، مواد، مکانیزم ها و بسیاری از چیزهای دیگر که بتواند در راستای پاک نگه داشتن و پاک کردن کره زمین در عین حفظ شدن منافع اقتصادی انجام دهند، در دنیای صنعتی و تحقیقاتی مورد توجه فراوان است. با نگاهی اجمالی به رشته های جدید دانشگاهی و بودجه بندی کشورها ( بالاخص کشورهای پیشرفته) این نکته را می توان به خوبی دریافت، که محیط زیست کم کم به دغدغه و فکر جدی بشر تبدیل می شود

مهمترین عامل تخریب محیط زیست قطعا آلودگی ناشی از فعالیت هایی است که به واسطه تکنولوژی روز ایجاد شده اند. آلودگی آب ها، هوا، خاک و حتی لایه اوزون مهترین این موارد است

به جرات می توان گفت زئولیت ها موادی هست، در اختیار بشر برای زندگی با محیط زیستی پاک تر. با نگاهی اجمالی به کاردکردهای زئولیت بالاخص در تصفیه آّب، هوا و جایگزین شدن آن با مواد مضر برای محیط زیست در بسیاری از صنایع به جادوی این ماده می توان پی برد

در زیر چند کاربرد زئولیت در ارتباط با حفظ محیط زیست و کمک به تولید آلودگی کمتر برای آن به اختصار بیان می شود:

  • جایگزینی در پودرهای شوینده به جای فسفات ها
  • کاربرد فراوان در تصفیه آب به دلیل قابلیت تبادل یونی بالا
  • کاربرد در جذب فلزات سنگین از آب های آلوده صنعتی
  • تاثیر شگفت انگیز در کودهای شیمیایی برای بهبود عملکرد گیاهان
  • جذب شگفت انگیز مواد رایواکتیو زائد (بعد از حادثه چرنبیل کمک شایانی در جذب مواد رادیو اکتیو کرد)
  • جایگزینی با بسیاری از مواد مضر برای محیط زیست در صنایع مختلف نظیر برخی کاتالیست، پر کننده ها
  • و …

و شاید جذابترین بخش خدمت این مواد به محیط زیست وجود مقدار زیادی از آنها در طبیعت و عدم نیاز به تولید آنها، روش های کم ضرر تولید زئولیت های سنتزی برای طبیعت و از همه شگفت انگیزتر قابلیت احیای چندین و چندباره آنها در فرآیندها و کاربردهای مختلف است.

در دنیای آینده بدون شک زئولیت ها جایگاهی ویژه در صنایع مختلف و حتی زندگی روزمره بشریت را دارا هستند. به امید آینده ای بهتر با زئولیت ها، مواد و روش هایی که محیط زیست را به قیمت رفاه و پیشرفت بیشتر تخریب نکنند.