تاریخچه زئولیت ها در سال 1756 زمانی که معدن شناس سوئدی (کرونستد) اولین زئولیت طبیعی را کشف کرد، آغاز شد. او تشخیص داد که این ماده یک ساختار معدنی جدید متشکل از آلومینا سیلیکا های آب دار آلکالی و آلکالینی است. از سال 1777 تا 1800 بسیاری از معدن شناسان سعی کردنند خواص مختلف زئولیت های طبیعی را کشف کنند. طی سالهای 1850 تا 1930 دانشمندان فراوانی فعالیت های زیادی را بر روی ساختار شناسی زئولیت ها و کاربرد آنها در فرآیند های مختلف را بررسی کردنند.

ریچارد برر در سال 1945 برای اولین بار موردنیت را به صورت سنتزی تولید کرد. او همچنین ساختاری جدید از زئولیت ها با MFI Framework را نیز تولید کرد. در آینده شرکت Union Carbide Corporation شروع به ساخت زئولیت هایی دیگر کرد. در نتیجه تحقیقات آنها طی سال های 1949 تا 1954 زئولیت های A، X و Y تولید شد.

در سال 1962 شرکت Mobile Oil توانست برای اولین بار با استفاده از زئولیت X سنتزی فرایند hydrocracking را انجام دهد. همچنین این شرکت تحول عظیمی را در سال 1969 با تولید زئولیت  ZSM-5 در این صنعت ایجاد کرد.

تحولات ایجاد شده طی سال های 1950 تا 1970 بر روی افزایش نسبت Si/Al در ساختار زئولیت ها بود. دهه 1980 شروع ساخت زئولیت ها با استفاده از موادی غیر Si و AL بود. در سال 1982 ویلسون، آلومینافسفات را ساخت و بعد از آن تا سال 1986 تعداد بسیار زیاد دیگری از این نوع زئولیت ها چون MAPO، ALPO و SAPO سنتز شد.

دهه 1990 دهه شکوفایی ساختاری زئولیت ها بود. در این دهه زئولیت هایی با ساختار Octahedral-tetrahedral و Mesoporous Molecular sieve ساخته شد. زئولیت های EST، FSM و MCM حاصل تحولات در ساختار زئولیت ها بودند.

دهه 2000 نیز به گسترش زئولیت های MOF، ساخت زئولیت های UZM گذشت. و هنوز نیز تحقیقات زیادی در زمینه ساختار و همچنین تکمیل فعالیت های دهه 2000 میلادی در حال انجام است.

اهم این فعالیت های تحقیقاتی اصلی به شکل زیر است:

  • استفاده از روش های جدیدتر سنتز
  • سنتز Ion Thermal Media
  • تولید نانو زئولیت ها
  • تولید غشاهای زئولیتی
  • و …