دسته بندی بسیاری برای کانی ها و مواد معدنی موجود در زمین وجود دارد. بسیاری از آنها بسیار زیبا و چشم نواز هستند. سنگ های قیمتی و تزئیننی نظیر یاقوت، کهربا، فیروزه و … امروزه طرفداران بسیاری را در تمام دنیا دارند

زئولیت ها نیز دارای ساختاری شگفت انگیز هستند. بسیاری از زئولیت های طبیعی که البته بسیار نادر هستند، جلوه ای فوق العاده داشته و دیدن آنها چشم را خیره می کند. تعدادی از انواع با ارزشتر و جذاب تر این سنگ های زئولیتی را در صنایع جواهر سازی نیز استفاده می کنند. قیمت قطعه بسیار کوچکی از آنها گاه تا میلیون ها تومان می رسد

در زیر نمونه هایی از آنها به شماره معرفی می شود