شاید عجیب ترین کاربرد زئولیت استفاده از آن به عنوان دارو باشد. قابلیت تبادل یونی زئولیت ها آنها را تبدیل به ماده ای بسیار کارآمد برای جذب فلزات سنگین و مواد مضرر موجود در بدن انسان ها و حیوانات کرده است

تحقیقات فراوانی بر روی عملکرد زئولیت ها در بدن حیوانات بالاخص نشخوارکنندگان چون گاو و خوک انجام شده است. زئولیت در رژیم غدایی این حیوانات باعث ذخیره سازی آمونیوم در آنها شده که باعث رشد بیشتر این حیوانات می شود. طبق تحقیقات با افزودن 5% کلینوپیتولیت به رژیم غذایی خوک ها رشد آنها تا 29% افزایش یافته است. استفاده از زئولیت ها به عنوان خوراک برای آبزیان نیز بررسی شده است و باعث رشد آنها و زدودن آلودگی های کشنده از بدن آنها شده است

اما زئولیت ها بالاخص کلینوپیتولیت در حال حاضر به عنوان تصفیه کننده بدن  انسان از انواع آلودگی ها مورد استفاده قرار می گیرند. طبق تحقیقات به عمل آمده کلینوپیتولیت می تواند فلزات مضرر موجود در بدن همچون جیوه، آرسنیک و … ، ذرات رادیو اکتیو چون اورانیوم، سزیم و … و ذرات VOC نظیر تولوئن، بنزن و … جذب ساختار خود کرده و یون های منیزیم، کلسیم، سدیم و دیگر یون های مفید برای بدن را در بدن آزاد کند. همچنین قابلیت شگفت انگیزی در جذب رادیکال های آزاد در بدن دارد

همچنان باید از این کاربرد شگفت انگیز زئولیت ها در آینده شنید. کاربردی که شاید کمتر کسی از آن خبر داشته باشد.