در زیر کاربرد های مهم زئولیت ها به صورت خلاصه ذکر شده است:

کاربرد در محیط زیست

 1. جذب عناصر سنگین سمی از خاک
 2. به عنوان جاذب و نگهدارنده آب به عنوان ذخیره آبی
 3. مصارف بهداشتی و زیست محیطی زئولیت
 4. جـذب رطـوبت فلــزات سمـی ، گازهای مضر ( نیـتروژنه و سـولفوره و…) و ترکیـبات نامـطلوب از آب
 5. جذب روغنهای صنعتی و مواد آلی برای پاکسازی محیط کارخانه ها و لکه های نفتی در دریاها
 6. جایگزین مناسب بجای کائولن و لایم استون ( سنگ آهک ) در صنعت کاغذسازی
 7. استفاده در مواد شوینده بهترین جایگزین برایT.P.P
 8. جذب فلزات سنگین
 9. به عنوان جذب کننده آلودگی های نفتی

تصفیه آب و فاضلاب

 1. تصفیه آب
 2. حذف فلزات سنگین
 3. حذف آمونیاک موجود در لجن

پرورش آبزیان

 1. زدایش گازهای سمی ‌نیتروژنه و سولفوره در آب
 2. عملکرد بعنوان ماده بافر و جلوگیری از تغییرات ناگهانیPH استخر
 3. تصفیه فیزیکی و شیمیایی آب بطور طبیعی
 4. کاهش شوری آب

کشاورزی

 1. تولید کود هوشمند
 2. افزایش دهنده تبادلات کاتیونی و حاصلخیزی
 3. کنترل بو
 4. مواد افزودنی خوراک دام
 5. صرفه جویی بسیار زیاد در مصرف آب و ذخیره کننده آب در مناطق کم باران
 6. کاهش شوری آب
 7. جذب فلزات سمی آب
 8. جذب رطوبت های موجود در هوا و خاک و آزاد سازی تدریجی آن به خاک.
 9. جلوگیری از فقیر شدن خاک از مواد اولیه به دلیل خاصیت تبادل یونی بالا و اصلاح مجدد آن
 10. بهبود و کنترل رطوبت خاک در نتیجه اثر مثبت بر میکرو فلور خاک.
 11. کاهش اثر عناصر سمی در خاک با جذب آرسنیک ، کادمیوم ، روی ، مس و سرب و…

مصارف صنعتی

 1. خشکاندن گازها و مایعات و خشک کردن هوا و گازهای طبیعی
 2. کاربرد در مدیریت زباله های اتمی
 3. تصفیه و تخلیص گازهای طبیعی
 4. جداسازی گوگرد ،کربن اضافی ، اکسید ازت ، تصفیه ظرفیت اضافی کلر و مواد اسیدی مختلف و اسیدهای آمینه
 5. جذب رطوبت گازها حتی در دمای معادل منفی 40 تا 80 درجه فارنهایت
 6. خشک کردن روغنهای معدنی و صنعتی
 7. خالص سازی و پاکسازی فاضلابهای رادیواکتیو
 8. به عنوان یک فیلتر شیمیایی کریستال برای تصـفیه و خالــص سازی آبهای آشــامیدنی ، سختی گیری و جذب عنـاصر فلزی سمی سنگین
 9. بکارگیری به جای فیلترهای طبقه ای شنی ماسه ای سیلیکاته در تصفیه ( فیلتر فیزیکی ) کاربرد در صنعت کاغذسازی به عنوان پرکننده و به صورت ماده جایگزین کائولن و کربنات کلسیم
 10. تولید سیمان پوزولانی    
 11. بعنوان نرم کننده آب سخت در شوينده هاي سنتزي
 12. بعنوان کاتاليزورهاي شکل گزين (as a molecular sieve)
 13. کاتاليزورهاي ناهمگن با خصوصيات ويژه